5, ఫిబ్రవరి 2014, బుధవారం

ఇదటండీ! చిదంబర రహస్యం!

ఈ రోజు ఈనాడు పేపర్లో వచ్చిన ఈ వ్యాసం మన ఆర్ధికశాస్త్ర పండితుల బండారాన్ని తెలియజేస్తోంది . మీరు కూడా చదవండి . 
దివాలా తీసిన యూపీఏ ప్రభుత్వ నాయకత్వానికి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరలోనే వున్నాయి !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి